Træningstider! Call Us Free
26 41 54 55
Forum Faaborg
Sundvænget 8

 

BUNKAI

Gekisai Dai Ichi

Betyder at angribe og ødelægge nummer 1

1

A: Stød mod hovedet
(Jodan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (indvendig side); Opadgående parade – stød mod hovedet
(Age Uke – Jodan Oi Zuki)

2

A: Stød mod skridtet
(Gedan Oi Zuki)B: Shiko Dachi; Nedadgående parade
(Gedan Harai Uke)

3

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi – Zenkutsu Dachi (indvending side); Parade for brystet, spark
mod underlivet, albueslag mod Ganka og snapslag mod Jinchu
(Chudan Yoko Uke – Gedan Mae Geri – Age Hiji Ate/Jodan Uraken Uchi)

4

A: Stød mod skridtet
(Gedan Oi Zuki)B: Zenkutsu Dachi (indvending side); Nedadgående parade – stød mod Solar
Plexus eller Ganka
(Gedan Harai Uke – Gyaku Zuki)

5

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Hachiji Dachi (tvist udvendig); Parade for bryst/tag fat i A’s arm, benkrog
medyderste ben, sidelæns håndkantslag over bryst.
(Taisabaki Chudan Uke/Hiki Uke – Kake Ashi – Yoko Shuto Uchi)

6

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Zenkutsu Dachi (indvendig side); Parade for brystet (hånden trækkes op i
armhulen), begge hænder støder samtidig med hhv. lavt omvendt stød og
alm. stød mod mave og Ganka.
(Chudan Yoko Uke, Awase Zuki)

 

Gekisai Dai Ni

Betyder at angribe og ødelægge nummer 2

1

A: Spark mod skridtet/bæltet
(Gedan Mae Geri)B: Shiko-Dachi – Zenkutsu Dachi; Nedadgående parade og stød mod hovedet
(Gedan Harai Uke – Jodan Gyaku Zuki)

2

A: Stød over forreste ben mod brystet og stød over modsatte ben mod skridtet
(Chudan Oi Zuki – Gedan Gyaku Zuki)B: Zenkutsu Dachi (indvendig side); Parade for brystet, spark mod underlivet,
albueslag mod Ganka/snapslag mod Jinchu/nedadgående parade – modsat
stød mod Ganka
(Chudan Yoko Uke – Gedan Mae Geri – Age Hiji Ate/Jodan Uraken
Uchi/GedanHarai Uke – Chudan Gyaku Zuki)

3

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Hachiji Dachi; Tvist udvending , gribende parade for brystet, sidelæns
håndkantslag mod brystet eller hals og fej A’s ben væk, afslut med hæle-
stampmod hovedet eller armhule
(Hiki Uke – Yoko Shuto Uchi – Ashi Barai – Fumikomi Geri)

4

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (glid fremad); Gribende parade, glide frem og grib samtidig
medden anden hånd nedefra om A’s overarm, første hånd griber om
struben
(Hiki Uke – Sukui Uke – Jodan Nodo Tsukami)

5

A: Stød mod brystet over forreste ben og stødmod brystet over modsatte ben
(Chudan Oi Zuki – Chudan Gyaku Zuki)B: Heiko Dachi – Heiko Dachi, Gribende parade – glid modsat og udfør
gribendeparade igen og fingerstik mod halsen
(Hiki Uke – Hiki Uke – Jodan Nukite Zuki)

6

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Neko Ashi Dachi (indvendig side); Dobbelt cirkelparade(tigermundsparade),
rykfrem og grib fat i hovedet og i skridtet over forreste ben og mod ansigtet
med modsatte hånd eller stød med håndroden mod samme steder
(Tora Guchi – Jodan + Gedan Tsukami eller Jodan + Gedan Shotei Zuki)

Saifa

Betyder at knuse og flå – ødelægge og pulveriser

1

A: Grib (lige over) om B’s håndled og stød mod brystet over modsatte ben
(Te Kubi Tori (flyt forreste fod) – Chudan Gyaku Zuki)B: Musubi Dachi – Shiko Dachi; Grib med fri hånd om modsatte næve og træk
tværs over kroppen, tag fat i A´s arm og lav snapslag mod Jinchu
(Hazushi Waza – Shotei Osae Uke – Jodan Uraken Uchi)

2

A: Stød mod brystet og spark mod skridtet
(Chudan Oi zuki – Gedan Mae Geri)B: Heiko Dachi; Grib nedefra om A’s albue og nedadgående parade og grib
ankel,knæspark mod skridtet (A trækker benet tilbage), spark mod lysken.
(Chudan Sukui Uke – Shotei Gedan Harai Uke – Hiza geri/Gedan Mae Geri)

3

A: Tag fat om B’s ben
(Ashi Tori)B: Han Zenkutsu Dachi – Shiko Dachi; Slå på begge ører med flad hånd, grib
fat iørerne og tvist/vælt A,pres tommelfingrene i øjnene
(Morote Gedan Kaisho Uchi – tag fat – Morote Boshiken)

4

A: Stød mod brystet over det forreste ben og stød mod brystet
over detmodsatteben
(Chudan Oi Zuki – Chudan Gyaku Zuki)B: Han Zenkutsu Dachi (indvendig side); Krog parade, krogparade, stød lige
overkravebenene (Murasame) med fingerspidserne og skub væk med
håndroden
(Chudan Kake Uke – Chudan Kake Uke – Morote Nukite Zuki/Shotei Oshi)

5

A: Stød mod skridtet
(Gedan Oi Zuki)B: Hachiji Dachi – Han Zenkutsu Dachi (tvist udvendig); Indvendig
nedadgåendeparade føres videre i nedadgående hammerslag mod A’s
hoved, grib A’shår/hovedog træk A’s hoved ned og
stød lavt omvendt stød mod ansigtet
(Uchi Gedan Barai/Jodan Tettsui Uchi/Washi De – Ura Zuki)

6

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Han Zenkutsu Dachi; Parade for brystet og stød mod halsen (udføres
samtidig)
(Chudan Yoko Uke – Jodan Gyaku Zuki)

7

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Tvist ud i Neko Ashi Dachi; Omvendt åbenhånds parade for brystet og
svingslag med pegefingerkanten mod nyrerne
(Chudan Ura Kake Uke – Chudan Haito Uchi)

8

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Tvist ud i Neko Ashi Dachi; Omvendt åbenhånds parade og svingslag med
pegefingerkanten mod nakken, grib arm og hår, træk A’s hoved bagover
ogknæspark i A’s nakke/ryg
(Chudan Ura Kake Uke – Jodan Haito Uchi – Hiza Geri)

Seiyunchin

Betyder at konkrollere, standse og trække – bryde balancen i kamp

1

A: Grib begge håndled lige over
(Morote Te Kubi Tori)B: Heiko Dachi – Shiko Dachi; Pres armene lidt udad, dernæst ind- og opad i
encirkel,knyt hænderne, træk dig fri ved samtidig, at gå tilbage i Shiko
dachiogspark i skridtet
(Morote Gedan Harai Uke – Gedan Mae Geri)

2

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Shiko Dachi; Grib A’s arm nedefra, skift til trækkende parade og stød
omvendtfingerstik ind under ribbenene
(Sukui Uke/Hiki Uke – Chudan Hira Nukite Zuki)

3

A: Stød mod Ganka
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (indvendig side); Åbenhånds parade nedad og stød mod
brystbenmed langemands knoen, skub væk med begge hænder
(Shotei Osae Uke – Chudan Nakadaka Ippon Ken – Hojo Oshi)

4

A: Stød mod Genka
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (indvendig side); Åbenhånds parade nedad og opadgående
albueslag mod Ganka
(Shotei Osae Uke – Age Hiji Ate)

5

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Renoji Dachi; Parade for brystet og åben hånds svingslag med håndfladen
mod øre/nakke
(Chudan Yoko Uke – Kaisho Furi Uchi)

6

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi – Shiko Dachi; Udvendig støtte parade for brystet, grib A’s
arm/hånd og hammerslag mod skridtet
(Chudan Hojo Uke/Hiki Uke – Gedan Harai Uke)

7

A: Stød mod hovedet og spark mod Ganka
(Jodan Oi Zuki – Chudan Mae Geri)B: Heiko Dachi – Heiko Dachi – Shiko Dachi (indvendig side); Opadgående
parade og grib fat i arm og nedad gående parade og grib ben, tvist bagom
digselv ned i Shiko dachi ,vælt A, nedadgående dobbelt parallelt stød med
langemands knoerne mod hoved og ribben
(Jodan Age Hiki Uke – Gedan Shotei Sukui Uke – Nage Waza – Morote Otoshi
Nakadaka IpponKen)

8

A: Stød over forreste ben mod brystet og over bageste ben mod hovedet.
(Chudan Oi Zuki – Jodan Gyaku Zuki)B: Heiko Dachi (lige frem); Nedadgående ”Død hånds” parade med flad hånd,
parade med lukket hånd og snapslag mod Jinchu
(Chudan Shotei Otoshi Uke – Jodan Uchi Uke/Jodan Uraken Uchi)

9

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (lige frem); Udvendig parade for brystet og nedadgående parade
(som direkte slag mod skridtet)
(Chudan Uke – Gedan Harai Uke)

10

A: Stød over forreste ben mod brystet og stød over modsatte ben mod skridtet.
(Chudan Oi Zuki – Gedan Gyaku Zuki)B: Heiko Dachi – Shiko Dachi (indvendig side); Parade for brystet og tag fat i
arm, nedadgående parade, opadgående stød mod hage, snapslag mod
Jinchu, hammerslag mod skridtet.
(Chudan Yoko Uke/Hiki Uke – Gedan Harai Uke, Age Zuki/Jodan Uraken Uchi
–Gedan Harai Uke)

11

A: Omklamring bagfraB: Neko Ashi Dachi; Albueslag opad og bagud.
(Hiji Age – Toki Waza – Ushiro Hiji Ate)

12

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (lige frem indvendig side); Nedadgående presse parade og
snapslag mod næseryggen.
(Shotei Osae Uke – Jodan Uraken Uchi)

13

A: Gå frem for at gribe med begge hænder i revers
(Morote Eri Tsukami)B: Neko Ashi Dachi (indvendig side); (Før der tages fat) Dobbelt nedadgående
cirkelparade med albuerne og dobbelt sakse håndkantslag mod halsen.
(Morote Kuri Uke – Jodan Shuto Hasami Uchi)

Shisochin

Betyder de fire porte – fire retninger

1

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi (indvendig side); Indvendig omvendt åbenhånds parade for
brystet og fingerstik mod hals(Chudan Ura Kaisho Yoko Uke – Jodan Nukite
Zuki)

2

A: Gå frem for at gribe fat med begge hænder i revers
(Morote Eri Tsukami)B: Heiko Dachi – Zenkutsu Dachi; (Før der tages fat) Grib med begge hænder
nedefra om A’s håndled (tommelfingrene), tvist og træk ned og ud efter i en
cirkulær bevægelse (gå samtidig ned i Zenkutsu Dachi) og spark mod
skridt/mave med bagerste ben
(Morote Sukui Uke – Morote Gedan Harai Uke– Gedan Mae Geri)

3

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi – Zenkutsu Dachi – Zenkutsu Dachi; Omvendt åbenhånds parade
og tag fat i håndled, dæk A’s albue med modsatte hånd, træd hurtigt frem
indvendigt tæt på A’s forreste knæ mens du ruller og presser ned på A’s
angrebs arm (lige over albuen), stræk bageste knæfor at ødelægge A’s
balance
(Chudan Ura Kaisho Yoko Uke/Hiki Uke – Ude Osae)

4

A: Omklamring bagfra (under B’s arme)B: Heisoku Dachi; To stød mod hovedet (bagud)
(Nihon Ushiro Seiken Zuki)

5

A: Spark mod maven
(Gedan Mae Geri)B: Zenkutsu Dachi (lige frem, indvendig side); Nedadgående flydende parade og
håndrods slag mod hovedet
(Shotei Gedan Nagashi Uke – Jodan Shotei Zuki)

6

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Heiko Dachi – Zenkutsu Dachi (indvendig side); Gribe parade for brystet,
sparkmod skridt og åbenhånds albueslag mod Ganka
(Chudan Hiki Uke – Gedan Mae Geri – Kaisho Age Hiji Ate)

7

A: Stød mod brystet
(Chudan Oi Zuki)B: Zenkutsu Dachi (lige frem, indvendig side); Nedadgående presse parade med
åben hånd, opad gående albueslag med åben hånd mod Ganka, slag med
håndroden under hagen, pres fingrene i øjnene
(Shotei Osae Uke – Kaisho Age Hiji Ate – Age Shotei Zuki – Jodan Nukite)

8

A: Stød mod brystet og stød mod brystet over modsatte ben
(Chudan Oi Zuki – Chudan Gyaku Zuki)B: Neko Ashi Dachi (indvendig side); Indvendig omvendt krogparade, indvendig
omvendt krogparade og fingerstik mod halsen
(Chudan Ura Kake Uke – Chudan Ura Kake Uke – Jodan Nukite Zuki)

9

A: Grib B’s håndled lige over
(Morote Te Kubi Tori)B: Heiko Dachi – Zenkutsu Dachi; Drej håndledene indvendig opefter med
straktehåndflader. Før, i samme bevægelse, den ene hånd over den anden,
slå ned med åben hånd og frigør derved den ene arm. Knyt hænderne og
trækarmene ind til kroppen, forlæns stilling og afslut med albueslag mod
kravebenet
(Morote Toki Waza – Shotei Osae – Otoshi Hiji Ate)

10

A: Spark mod maven
(Gedan Mae Geri)B: Neko Ashi Dachi; (lige frem, indvendig side); Nedad gående parade med
håndkanten og slag med bagsiden af hånden mod ansigt
(Shuto Gedan Barai – Jodan Gamnen Haishu Uchi)
Kort forhåndsforklaring:
A: Angriber – Semete (Starter i Zenkutsu dachi og går frem i Zenkutsu dachi)
B: Forsvarer – Ukete (Starter i Heiko dachi)
Forsvareren går som udgangspunkt på ydersiden af angriberen, hvis ikke andet er angivet
Flere på hinanden følgende teknikker er adskilt med en bindestreg
Flere på hinanden følgende teknikker med samme hånd er adskilt med en skråstreg
Der er nævnt to nervepunkter med japansk betegnelse Ganka og Jinchu. Punktet Ganka findes i samme højde som Solar Plexus i brystvortelinien. Punktet Jinchu findes lige under næsen i området mellem næsen og overlæben

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk