Træningstider! Call Us Free
26 41 54 55
Forum Faaborg
Sundvænget 8
Dan grader er kun relevante for udøveren selv…

Det at opnå en Dan-grad inden for IOGKF, er en helt fantastisk og enestående præstation. Ofte er det hvad mange udøvere satte som deres første mål, da de begyndte deres rejse inden for Karate. Derfor kan det heller ikke overraske, at mange bruger mere energi på, hvad andre får tildelt af grader end om de selv kan leve op til de tekniske krav og den dybere menig og ånd i Karate. Det er altid lettere at forholde sig til andres præstation – end til sin egen…

Dan-grader er en indikation på en persons fremskridt inden for Karate og er kun relevante for en selv.

Karatens udvikling hviler på 3 ben

Udviklingen inden for Karate, kan betragtes som et hus, der bliver båret på 3 ben. Hvis et af benene er svækket, vil hele husets fundament være svækket. Alle 3 områder er derfor lige vigtige inden for Karate og vil derfor indgå i en vurdering ved en Dan graduering.

De følgende tre “søjler” illustrerer det holistiske Budo miljø ”Vejen i Karate”, hvor udvikling og fremskridt vurderes:

Overordnet undervisnings mål: Mokuteki  Tekniske pensum: Goju Ryu Grundlæggende livs  kvaliteter: BUDO
 • At udvikle menneskets fysiske og åndelige  formåen gennem Karate-Do, og derved udvikle en ukuelig ånd og forbedre udøverens karakteregenskaber.
 • At beskytte den traditionelle Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, som en international kulturskat, og fremme Okinawa Goju Ryu’s udvikling.
 • At udvikle Okinawa Goju Ryu teknisk gennem ihærdig og hård træning.
  Junbi Undo

 Kihon Waza

Kata:

 • Keishughata
 • Heishughata
 • Bunkai
 • Hojo Undo

Kumite:

 • Basis: Ippon, Sandangi,
 • Sanbon    Ippon, osv.
 • Yakusoku
 • Jiyu (Iri Kumi)
 • Kakie
Respekt
Loyalitet

Ærlighed
Integritet
Disciplineret
Udholdende
Accepteret
Beslutsom
Selvofrelse
Samarbejdsvillig

Tidskrav i karate

Da ens karateudvikling ikke kun drejer sig om teknisk indlæring, men også er et spørgsmål om personligudvikling, er tidskravene vigtigt for at få alle ”3 ben” med.

Derfor stiger antallet af år mellem graderne også. Fra 1. Dan til 2. Dan 2 år, 2.dan til 3. Dan 3 år osv.

Når man fastsætter en minimums tidsramme i forhold til, hvornår man kan gå op til en eventuel Dan graduering, er tidsperspektivet baseret på de mest optimale betingelser. Er disse betingelser ikke til stede, vil det selvsagt tage længere tid, at opnå den næste grad.

Personer der træner flere gange ugentligt og jævnligt på et hold, hvor der undervises af en senior instruktør (minimum 4.Dan), og jævnligt deltager i nationale og internationale Gasshukuer, vil udvikle sig i et hurtigere tempo end et “almindeligt” medlemmer, der blot træning to gange om ugen.

Forlængelse af træningsperioden

Enhver periode hvor man ikke træner på grund af skader, uddannelse, arbejde o. lign, ville få indflydelse på ens karatemæssige udvikling. Når man taler om minimumskrav vedrørende træningsperioden mellem de enkelte gradueringer, skal man derfor fratrække de perioder, hvor man ikke træner minimum 2 gange om ugen.

En person, der træner og lærer sig selv det meste, og som ikke nødvendigvis træner under supervision af en højere graduerede instruktør, skal også regne med en forlængelse af de tidsmæssige krav.
Der er også stor forskel på måden hvorpå man træner karate. Nogle betragter karate træningen som en fantastisk form for motion, men ikke mere – mens andre betragter det som en livsstil og bruger mange timer på fokuseret og intensiv træning hver uge og som træner på det højest mulige niveau. Det kunne for eksempel være Chefinstruktører, fuldtidsinstruktører eller lignende udøvere.

Forkortelse af periode

Hvis man i perioden op til en graduering f.eks. fra 4. dan til 5. dan – træner 6-7 år i stedet for minimumskravet på 5 år. Denne tidsforsinkelse kan derfor udløse en ‘kredit “på op til et 1 år, for den næste graduering fx 5. Dan til 6. Dan på 5 år.

Shodan & Nidan (1.dan & 2.dan)

Anses som junior niveau inden for Karate og der er derfor en anden forventning til evner og indlevelse end til senior graderne. Udøveren skal vise fremskridt i overensstemmelse med de foreskrevne krav og træne ifølge de tidsmæssige krav.

Graduering til Nidan, skal udover pensum til Shodan testes i følgende:

 • Sancero med bunkai
 • Tensho
 • Ishi Sashi
 • Makiwara
Sandan (3. dan)

Det første skridt ind i ‘Senior’ eller ‘Sensei’ hierarkiet.

På dette niveau, begynder den enkeltes karaktertræk, at have større og større betydning. Det er derfor heller ikke nok, bare at opfylde minimumskravene. Udøveren forventes at lægge noget ekstra i sine bestræbelser.

Følgende, mere specifikke retningslinjer, er vigtige for Sandan:
Have et højere niveau:
Fysiske, psykisk og større selvofferelse end kandidater til Nidan.
Skal være i stand til at ‘klare’ sig, i en kamp situation med jævnaldrende i samme aldersgruppe, års erfaring osv.
Vise engagement i organisationen:
Deltage og støtte regionale og nationale begivenheder.
Instruktør eller assisterende instruktør?
Ingen kan opnå Sandan uden selv at have undervist, enten som instruktør eller på ad hoc-basis.
Udvise loyalitet til organisationen, kollegerne og chefinstruktøren.
Status blandt ligemænd:

Hvordan opfattes deres evner, personlighed og lignende blandt ligemænd?

Graduering til Sandan, skal udover pensum til Nidan testes i følgende:

 • Sepai med bunkai
 • Tensho
 • Kanryu Higaonna’s Sanchin
 • Makiwara
 • Konko ken
Yondan (4.dan)

Alt hvad der kræves for Sandan på et højere niveau, plus et større arrangement i organisationen.

Fysisk og psyke på højt niveau – skal kunne ‘klare sig selv, i forhold til sin alder.
Yondan er minimum graden, hvor man kan kvalificere sig til “Shihan”. Shihan kan kun opnås gennem invitation fra Higaonna Sensei.
Shihan betyder “Rolle Model« – eller »Professor«, eller med andre ord: Har juniorer under dem og seniorer over dem, respekt for dem udover deres fysiske formåen?

Graduering til Yondan, skal udover pensum til Shodan testes i følgende:
 • Kururunfa med bunkai
Godan (5.dan)

Senior niveau med følgende betragtning.

Har de opnået respekt fra instruktører, junior og senior medlemmer i deres Dojo, såvel som resten af landet gennem deres adfærd på og uden for gulvet?
Personlig udstråling og ubetinget loyalitet over for organisationen.
Kan de tåle og acceptere kritik og bruge det positivt?
Har de har en objektiv dømmekraft?
Fysisk evne vigtigt – skal kunne ‘klare sig selv.
Selvtræner de regelmæssigt?

Rokudan (6.dan)

Starten på det ‘øverste trin’ i organisationen, nationalt såvel som internationalt.

Fysisk og psykisk formåen – i forhold til alder, bør stadig være bedre teknisk og fysisk – bør ses af alle som en person, der bestræber sig på at efterleve Karatens filosofi.
Vil de fortsætte med at fremme traditionelle karate og udviser de loyalitet over for den ledende instruktør og resten af organisationen?

Har De de mest basale lederegenskaber?
Leder de ved selv at være en ”rolle model”?
Har de det internationale karate samfunds accept og respekt i forhold til deres evner?
Hvad er deres status i verden uden for karate?
Vil folk uden for karateverdenen respektere denne person, hvis det ikke havde været for karaten?
Hvordan er deres adfærd på gulvet?

Nanadan, Hachidan og højere (7.dan, 8.dan og højere)

Personen er nu ved at blive en manifestation af Okinawa Goju Ryu og mestre de fleste af de grundlæggende begreber. Trods sin høje status, er man stadig elev af Karate Do – metaforisk, svarende til en professor på universitetet.

Disse grader er på en invitations grundlag alene.

REGLER FOR DAN GRADUERING

Kun medlemmer, der tilhører et fuldgyldigt medlemsland af IOGKF, kan testes og registreres som Dan bærer.

Ethvert land, der ikke betaler IOGKF kontingent for en periode på to år i træk og / eller et land hvis chefinstruktør ikke deltager i tre Chefinstruktør Gasshukuer i træk, eller eventuelle internationale Gasshukuer i samme periode, vil miste sit Gradueringsmandat som defineret nedenfor.

Krav om tid, Gasshukuer og minimumsalder

Rank

Minimums tid siden sidste graduering

Minimum alder

Gasshuku krav siden sidste graduering 

Nationale

Internationale

Shodan 1.dan

6 måneder og mindst 3 år i Goju Ryu

18 år

3

Nidan 2.dan

2 år

20 år

1

Sandan 3.dan

3 år

23 år

2

Yondan 4.dan

4 år

27 år

2

1

Godan 5.dan

5 år

32 år

3

Rokudan 6.dan

6 år

38 år

Gradueringen kan  kun ske på Okinawa

Nanadan 7.dan

7 år  Kun ved invitation

45 år

Graduering kan kun ske på Okinawa

Hachidan 8.dan

8 år  Kun ved invitation

53 år

Graduering kan kun finde sted på Okinawa

Nationale Gasshukuer: Gasshukuer ledet af ledende instruktører inden for IOGKF. Ved Nationale Gasshukuer, regnes minumum 2 dage pr. gang, ved mindre tæller de kun for et halvt Gasshuku.

Internationale Gasshukuer: Et hvert Gasshuku af International status under ledelse af Higaonna Sensei, Bakkies Laubscher Sensei eller Terauchi Kazuo Sensei eller en person med minimum 7. Dan tildelt af Higaonna Sensei. Ved et Internationalt Gasshuku regnes der normalt med 3-4 dages træning.

Gradueringsmandat

Higaonna Sensei kan udstede gradueringsmandat til den nationale chefinstruktør, ud fra nedenstående retningslinjer:

A land, 8. Dan chefinstruktør kan graduere op til 5. Dan
B land, 7. Dan chefinstruktør kan graduere op til 4. Dan
C land, 6. Dan chefinstruktør kan graduere op til 3. Dan
D land, 5. Dan chefinstruktør kan graduere op til 2. Dan
E land, 4. Dan chefinstruktør kan graduere op til 1. Dan
F land, chefinstruktør med lavere rang end 4. Dan kan
    ikke graduere til dan  grader.

*Sensei Bakkies Laubscher og Sensei Kazuo Terauchi er udpeget som Honbu Dojo gradueringspanel på Okinawa for graduering til 6. og 7. Dan, hvilket kun kan finde sted på Okinawa i Honbu Dojo.**De følgende Chefinstruktørerne er udnævnt til at måtte graduere til og med Godan:
Sensei George Andrews OTGKA England
Sensei Ernie Molyneux EGKA England
Sensei Henrik Larsen IOGKF Danmark
Sensei Tetsuji Nakamura IOGKF Canada*** Ingen chefinstruktør må graduere elever fra andre lande uden tilladelse fra udøverens landets Chefinstruktør.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk